Høj temperatur på boligmarkedet i bestemte områder

Et solidt naboforhold er formentlig en af de ting du må vinke farvel til, hvis du køber bolig i København. Hvis du tilgengæld er interesseret i at bosætte dig iAnholt i Kattegat , har du gode udsigter til et årelangt venskab.
Undersøgelse foretaget af Boliga afslører, at boligmarkedet udvikler sig vidt forskelligt, alt efter hvor i landet man befinder sig. Inden for de seneste 22 år har 81,4 pct. af boligerne på Nørrebro skiftet ejere. Tendensen smitter ligeledes af på de omkringliggende bydele heriblandt København V, København S, København SV og København Ø, der alle også rangerer højt med salgsprocenter i nærheden af 80.
Modsat ser det ud for boligerne på Anholt, i Martofte på Fyn og i Gudhjem på Bornholm. Her er salgsprocenterne under 50.
Læs hele artiklen her og se en oversigt over, hvor der bliver handlet boliger på livet løs.

Hovedstaden trækker det store læs i det prisindekset for ejerlejligheder

Det er nu 11 måned i træk, at der er set prisstigninger på markedet for ejerlejligheder. På trods af, at det nuværende niveau fortsat ligger omtrent 20 pct. lavere sammenlignet med toppen i august 2008, synes lejlighederne i Region Hovedstaden at have nået lidt af en milepæl.
Lejlighedspriserne er fra april til maj steget med 2,3 pct. landsdækkende, viser nye opgørelser fra Homes ejerlejlighedsprisindeks. Hovedstaden trak det tunge læs med 3,3 pct. mens der er i Region Midtjylland skete et mindre fald på 1,6 pct.
Udviklingen gør sig desværre ikke gældende over hele markedet. Priserne på huse faldt på landsplan med 0,8 pct., og et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm koster dags dato 1.640.000 kr Sammenlignes huspriserne med toppriserne i 2006 er der sket et fald på godt 22,9 pct.
Læs hele artiklen her

Den gode udvikling på boligmarkedet kan gå hen og blive farlig

 I følge nye tal fra Danmarks statistik er prisen på en lejlighed steget med 1,7 pct. alene i marts. Det er således 5 måned i træk med stigninger på markedet for lejligheder. Der er samlet set sket en stigning på 8 pct over det seneste år. I samme periode er huspriserne kun steget 1,9 pct.

Udviklingen kan blive farlig

Når der opleves så markante prisstigninger, der er højere end økonomiens vækst kan berettige, er der en mulighed for at markedet bliver ustabilt. Især den rekordlave spiller en stor rolle, da købere  investerer i boliger, de har råd til lige nu og her, men på andre vilkår, da købet er bygget op omkring de eksisterende renteniveauer.”De hastigt stigende priser på lejligheder skal ses i lyset af, at markedet blev ramt af store prisfald i årene 2007-2009. Priserne på ejerlejligheder er fortsat 19 pct. under niveauet i 2006, og derfor blinker advarselslamperne heller ikke kraftigt endnu”, ifølge, cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian.

Læs artiklen her 

Markant stigning af huse på tvangsauktion

Boligmarkedet går imod lysere tider, men det er ikke en udvikling, der sætter sit præg på alle kanter.

Der er nemlig sket en markant stigning i antallet af boliger på tvangsauktion. Iflg. BRF Kredit er der nok tale om en kraftig stigning, men det sætter ikke alarmklokkerne igang.“I faktiske tal må man sige, at niveauet er ganske stabilt. Det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner har ligget og svinget imellem 361 og 437 med et snit på 398. Så vi ligger lidt i den skuffende ende af intervallet, men fortsat inden for den ramme, vi kan kalde for uforandret,” lyder det fra cheføkonom i BRFKredit, Ulrikke Ekelund.Af tallene fra Danmarks statistik fremgår det, at det især er Region Sjælland, der er hårdt ramt.
Til sammenligning med sidste år er antallet af tvangsauktioner til gengæld faldet i 4 ud af 5 regioner.Læs hele artiklen her 

3,2 mia. rabat i udbudspriser til boligkøbere i 2013

3,2 mia. lyder umiddelbat af meget, men det er rent faktisk det laveste nedslag i udbudspriser siden 2007. Alene i forhold til sidste år er er der sket et fald på 1,3 mia.kr.
At boligsælgerne er nødsaget til at gå ned i pris i den størrelsesorden, er dog ikke noget, der gør, at vi danskere vinker farvel til en signifikant formue. Der er snarere tale om en omfordeling fra sælgere til købere idet boligkøbere om udfald af dette låner minde og gældsætter sig for mindre end hvad de ellers ville have gjort, hvis markedet så anderledes ud.
Prisnedslagene er naturligvis påvirket af boligudbuddet på det danske marked. Jo flere boliger, der er til salg desto større vil de samlede nedslag i udbudspriserne også kunne blive.
Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, vurderer, at tallene er et udtryk for at boligmarkedet befnder sig en stabileringsfase.

Ønsker du at læse mere? Så besøg epn.dk

Konklusioner fra danske anerkendte økonomgrupper peger i vidt forskellige retninger

Er de danske boligpriser for høje, for lave eller stabile?
Der raser stor uenighed blandt danske økonomgrupper om, hvorvidt de danske boligpriser er for høje eller for lave.

Hvad mener de forskellige økonomgrupper?
Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, vurderer at boligpriserne ligger 12 pct. for højt. Udregningsmetoden består i at sætte huspriserne op mod omkostningerne ved at leje.
Nationalbankens resultater viser det stikmodsatte. Her benyttes mange forskellige parametre i udregningen på samme tid, f.eks. boligudbud, byggeomkostninger, arbejdsløshed, demografi, indkomster, rente og boligskatter.
Slutteligt mener, vismændene i De Økonomiske Råd mener, at boligpriserne mere eller mindre er i balance. Denne vurdering deles med Nordea, der dog opfodrer potentielle boligkøbere til ” at lukke ørerne en smule for eksperterne og i stedet kigge på, hvordan priserne udvikler sig i netop deres område. Priserne varierer kraftigt landet over, og derfor kan man heller ikke slå over én kam og sige, at priserne generelt er for høje eller lave”.

Læs hele artiklen her