En lille makeover på 3,6 millioner til statsministerboligen

Siden 1962 har Marienborg udgjort embedsbolig for Danmarks Statsminister. Marienborg har funktion både repræsentativ bygning og til møder med regeringschefer, ministre, statsoverhoveder fra udlandet mv.

Marienborg får nu en stor makeover i samarbejde med Statens Kunstfond og skal give et tidssvarende, nuanceret billede af Danmark, og et signal om, at kreativitet og innovation er et afgørende råstof for landet i fremtiden, lyder det fra Michael Bojesen, Statens Kunstfonds formand.

De 3,6 millioner kroner kommer fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.  Design- og arkitektfirmaet Studie 0405 med brødreparret Nikolaj og Mathias Mentze er hyret til opgaven som forventes færdig i efteråret 2018.

Læs mere om statsministerboligens forvandling her

 

Tags: erhverv, bolig, danmark, kongens lyngby, nordsjaelland

Alarmerende få boliger til salg

Der er for få boliger til salg og det får alarmklokkerne til at ringe hos de danske ejendomsmæglere.

Siden 2014 er antallet af boliger til salg faldet markant i Faaborg-Midtfyn og det bør snart kunne ses på priserne, lyder det fra de lokale mæglere.
I tal er udbuddet af boliger til salg faldet med næsten 40 % og det betyder, at der på nuværende tidspunkt bliver solgt flere boliger end der bliver sat til salg.

2017 har udgjort det bedste år siden finanskrisen og der mangler ejendomme til salg, hvilket skyldes, at der gennem de seneste 2-3 år er blevet handlet rigtig mange ejendomme.

En af årsagerne hertil er de mange nye tilflyttere herunder særligt børnefamilier fra Odense og Hovedstaden, lyder det fra mægler, Martin Madsen.

Læs mere om boligmarkedet i Faaborg-Midtfyn her

 

Nyt variabelt banklån lanceres af Danske Bank

Danske Bank giver de andre banker kamp til stregen med deres nye ”Dansk Bolig Fri”, der vil finansiere boligkøb gennem banklån.

Jyske Bank startede med at melde sig ind i kampen med et alternativ til realkreditlånet, senere kom Handelsbanken og Nykredit og nu senest Danske Bank.

”Dansk Bolig Fri” er et fleksibelt realkreditlån med variabel rente.
80 % af deres bolig tilbyder Danske Bank nu deres kunder mulighed for at belåne igennem et banklån (75 % for fritidshuse)

Renten fastsættes gennem noget der kaldes CIBOR 3M, hvilket betyder, at renten skifter hvert kvartal.
Det kan være en god og lukrativ løsning for de kunder, der tilvælger det variable lån fremfor det traditioenlle realkreditlån.
CIBOR 3M renten ligger pt på -0,29 % og har gennem de seneste fem år har den højeste rentesats ligget på 0,385 pct.

Dog påppeger chef for Personal Banking i Danske Bank, Thomas Mitchell, at det rentevariable lån ikke er for enhver. ”Det henvender sig til dem, der har en god og robust økonomi. Det er klart, at det ikke henvender sig til kunder, der har en meget stram økonomi og ikke kan tåle, at renten ændrer sig inden for de næste tre måneder. ”

Læs mere om ”Dansk Bolig Fri” her

 

Fortsat stigende antal boligfremvisninger

Homes fremvisningsindeks peger på en stigning af bolighandler i de kommende måneder og det på trods af indekset for januar viste et lille fald sammenlignet med december måned.

I januar var der knap 14 % flere huskøbere til fremvisning og 6 % flere til fremvisning på lejligheder sammenlignet med sidste år.
For husene udgør det lige knap det højeste niveau siden 2007 og nærmer sig derved omfanget før finanskrisen.

Den største ulempe lige nu er, at udbuddet af boliger fortsat er faldende
på nær i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland, hvor boligkøberne har fået et lidt bredere udvalg af huse og lejligheder at vælge imellem.

Fremgangen i både handler og fremsvininger gennem 2017 drives af god landsdækkende aktivitet og Home skønner, at fremgangen bliver ved med at fortsætte.

”Vi regner med, at 2018 ender med cirka 4 % flere handler end i 2017. Det betyder, at boligmarkedet vil runde en ny milepæl, nemlig 80.000 handler”, lyder det fra relationschefen i Home, Mads Ellegaard.

Læs mere i artiklen her

 

Det skal være slut med ghettosammenføringer

Den nye familiesammenføring, som regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag, skal gøre det nemmere for dem, der bidrager positivt til samfundet, at gifte sig med en udanlansk partner og vanskeligere for dem, der ikke gør. Den nye familiesammenføring skal afhjælpe parallelsamfund og gøre op med ghettodannelser.

Tilknytningskravet, der tidligere har udgjort en central del i udlændingepolitikken, er fjernet, hvilket tidligere har betydet, at ægtepars tilknytning til et andet land ikke må være større end til Danmark.

Tilknytningskravet erstattes nu af seks punkter, hvoraf mindst 4 skal være opfyldt. At man skal kunne tale dansk for at få en ægtefælle hertil er et ufravigeligt krav og den udenlandske ægtefælle skal gerne kunne tale dansk eller engelsk, være i arbejde eller under uddannelse.

Aftalen består ligeledes af en skærpelse af betingelser hvor ens bolig eksempelvis ikke må ligge i et af de 40 udpegede ghetto områder.

Læs reaktioner og mere om de nye regler her

 

Ventelister på op til 30 år på almene boliger

Efterspørgslen på alemnnyttige boliger er nærmest umættelig i Helsingør kommune og det ses  på ventelisterne.

Blandt de mest populære afdelinger er Stenbækgård og Socialfilantropisk i Ålsgade. Også i de store afdelinger i Borupgård i Snekkersten er der flere års ventetid.

”Man er alt for tilbageholdende med at bygge almennyttige boliger” lyder det fra Boligselskabet Nordkysten. Der er ikke blevet bygget en eneste ny afdeling i de seneste 15 år og det er på trods af at kommunens befolkningstal er steget markant.

Formanden for Boligselskabet Nordkysten ærgrer sig over, at der ikke var plads i budgettet till en udvidelse af den ældre boligafdeling Rønnedalen ved Rønnebær Allé og Gurrevej.

Læs mere herom i artiklen her

Boligpriserne kommer til at stige 2018

Således lyder det fra de danske bankchefer fra Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, der forudser lavere prisvækst på boligmarkedet som følge af nye låneregler fra årsskiftet. De nye regler vil i særdeleshed smitte af i landet største byer.

Hvis boligkøberes lån overstiger 60 pct. af boligens værdi og husstandens gæld er mere end firedoblet fra årsindkomsten, så vil man i 2018 blive mødt med nye begrænsninger. Bankerne mener, at det vil lægge en dæmper på prisvæksen, særligt i København og Århus og støtter omkring reguleringerne.

De nye regler indføres i kølvandet på et år med prishop på boligmarkedet. Blandt andet steg priserne  på ejerlejlgiheder i København med 8,6 % fra tredje kvartal af 2016 til samme periode sidste år.

Cheføkonomer skønner, at boligprisvæksten på landsplan vil lande på ca.  3-4 % i 2017. I København forventes prisstigninger på alt fra 1,5-7 %.

Læs mere herom her

Trods regn og slud vil danskerne ud

På trods af, at sommeren i 2017 skuffede de fleste solhungerende danskerne, har de danske feriehuse ikke stået tomme.
2017 har ligefrem været et rekordår for udlejning af danske feriehuse, der har oplevet en stærk fremgang af overnatninger.

19,2 milllioner overnatninger blev det til i 2017, hvilken er næsten en millionfordbobling siden 2016 med 18,6 milioner, viser tal fra dansk statistik.

Også antallet af udenlandske besøgende er stigende, hvilket gør det tydeligt, at turismen er vigtig for dansk erhverv.
I alt havde tyskerne, der udgør den største gruppe, der benytter sig af danske overnatninger, 12,1 million overnatninger. Til sammenligning overnattede danskerne selv 5,1 millioner gange i de danske feriehuse.

Se flere tal fra statistikken her

Boligsalget er i fremgang i udkantskommunerne

De stigende boligpriser i byerne medfører, at mange søger mod udkantskommunerne, hvor priserne er væsentligt lavere. Det ses tydeligt på udviklingen i boligsalget i 2017 – i udkantskommunerne er der solgt 17,4% flere boliger i forhold til året før, mens stigningen i resten af landet ligger på 7,8%.

EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann udtaler, at denne udvikling er klassisk for boligmarkedet: – Når markedet vender, sker det først i de store byer, og nogle år senere følger resten af landet med.

Prismæssigt går der nok et stykke tid, før udkantskommunerne indhenter resten af landet. I 2017 er villapriserne i de øvrige kommuner steget med 15%, mens priserne er faldet med 5% i udkantskommunerne.

Læs mere her

Mætningspunktet er nået for udbudte boliger i København

Der er ikke længere mange lejligheder at vælge mellem i København. Derfor må boligkøberne udenfor kommunens grænser, hvilket indtill viderehar resulteret i en nedgang i antallet af solgte lejligheder.

4035 ejerlejligheder er der solgt i Københavns kommune frem til juli 2017. Det er et fald på små 2 procent og 100 færre handler for samme periode i 2016, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

På landsdækkende plan er antallet af solgte lejlighder gået i modsatte retning. Der er solgt 5 procent flere lejligheder i samme periode sammenlignet med sidste år.

”Selvom der er sket et fald i København, stemmer den samlede stigning overens med, at vi ser et stigende salg af ejerlejligheder i de store og mellemstore provinsbyer og på Københavns vestegn. Faktisk er der solgt små 12.000 ejerlejligheder i hele landet i år. Og det har ikke set sit lige i 2010’erne”, således lyder det fra Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Læs mere her

Esbjerg ruster sig til storbystatus – Nye lejligheder i Esbjerg

150 nye boliger i Esbjerg er på vej. Plan & Miljøudvalget har sendt planer til høring om opførelse af en seks eatagers høj ejendom placeret i Havnegade, Jernbanegade og Østre Havnevej. Ændringer i både kommuneplan og lokalplaner nødvendig for udførelsen af projektet, men der er stor opbakning til projektet, der snart stilles til byrådet for offentlig høring. Med den nye plangrundag bliver 9000 kvadratmeter bebyggelse muliggjort med en bebyggelsesprocent på 200 for området under ét.

Lægger vi de nye 150 nye boliger oveni Esbjergs samlede antal af nye boliger kommer Esbjerg op at ramme 500 og det forlyder, at endnu flere boligprojekter er i vente.

Esbjerg ruster sig således til storbystatus med noget at tilbyde for både familier, unge og seniorer.

Læs mere om byggeprojektet her

Udviklingen af huspriser fra 1992 til dags dato offentliggjort

Udviklingen af huspriser fra 1992 til dags dato offentliggjort

Ny boligmarkedsstatistik kortlægger boligmarkedets udvikling for huspriser. Statiskken indeholder de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for de huse, der er blevet solgt i kommunerne på kvartalsbasis. Selvom tallene på landsbasis er stigende, så er der stor forskel på priserne kommunerne imellem. Læs mere i artiklen her og brug det interaktive kort til at finde ud af hvordan din kommune placerer sig her

Huspriserne er forventeligt højest i Hovedstaden og området omkring København. Århus er den eneste kommune, der findes på top 30-listen uden for dette område og indtager placering 20 på listen.

I toppen af listen finder vi en gennemsnitspris på 40,563 og 39,488 kr. pr.kvadratmter på huse til salg i henholdsvis Gentofte og Frederiksberg Kommune.

Den billigste kvadratmeterpris finder vi på huse til salg i Tønder Kommune med  4.084 kr, der er tæt på 10 gange lavere end i Gentofte.

 

96.891 Andelsboliger I København

Den offentlige vurdering har siden dens nedbrud ligget stille, men der lanceres snart et nyt vurderingssystem, hvilket betyder nye vurderinger på andelsboliger.
Det tyder på, at vi kommer til at se et yderligere prisboom på andelsboliger i København.Prisudviklingen for andelsboliger følges side om side med udviklingen for udlejningsejendomme som ligeledes er steget.

Politikerne forsøger ellers at regulere disse forhold med strammere regler for at sikre, at nyetablerede  andelsboligforeninger får en sund økonimi, så konkurserne vi har set igennem de sidste år undgås

Læs mere her

Boligerministeren vil have de høje priser i København ned

I København er det svært at komme til en bolig. Priserne er utroligt høje og udbuddet er lavt i forhold til efterspørgslen. Dette understreger også boligministeren Ole Birk Olesen (LA). I hans øjne går det for langsomt med at få tilpasse udbuddet til de mange boligsøgende. Hans bud på en løsning består i et mere frit boligmarked for udvikligere får mere frie tøjler. Herudover skal de forskellige regler også gerne lempes, da de fungerer som en reel hæmsko for at få flere byggerier i hovedstaden.

Læs mere i artiklen her

Forældrekøb – pas på!

Det er da ethvert ungt menneskes drøm at kunne bo i en billig lejebolig midt i byen, tæt på både uddannelsesinstitution og studiejob. Og forældrene får da en stor fortjeneste når de efterfølgende sælger boligen igen. Men sådan er det altså bare ikke altid, og der er en masse faktorer man skal være opmærksom på, før man giver sig i kast med dette omfattende projekt!

Læs mere på Business.dk

Se de billige boliger i Danmark

Selvom boligpriserne generelt er stigende i Danmark for tiden, findes der dog stadig billige boliger. Hvis man blot ser bort fra enkelte undtagelser i hovedstadsområdet er der masser af billige huse og lejligheder til salg. De allerbilligste findes på Lolland og Bornholm. Vil man meget gerne købe en billig bolig i København, kan dette også lade sig gøre, men det er så ikke meget plads man får.

Læs hele historien her.

København udfordret i boligduel

Det er normalt København og Aarhus, som tager overskrifterne, når det handler om de høje priser på boligmarkedet for tiden. I øjeblikket er det dog endnu længere nord på at ejerlejlighederne bliver revet væk. I Aalborg oplever man en voldsom stigning i salget af ejerlejligheder og forholdet mellem antal boliger til salg og styksalget de seneste 6 måneder i Aalborg er det laveste i Danmark.

Læs mere her.

Normalt boligmarked i DK

Efter en hård finanskrise for det danske boligmarked, hvor man har oplevet store udsving, ser det nu ud til at man nærmer sig et normalt niveau. Udbuddet af boliger er nemlig det laveste i 6 år, hvor især udbuddet på villamarkedet og andelsboligmarkedet er faldet markant. Ser man på København findes der meget få udbudte andelslejligheder. Følg linket for at se hvor mange boliger der udbydes i dit område.

Læs hele historien på finans.dk

Alt om udlejning af boliger

Står du og skal til at udleje din bolig, er det helt sikkert nødvendigt for dig som boligudlejer, at kende til hvilke rettigheder og ikke mindst informationer man skal kende til før eller når man har udlejet sin bolig.

Hvad end det er informationer om huslejenævnet, om den rette husleje eller andet relevant er denne side om udlejningsinfo helt sikkert gavnlig for dig. På siden bliver du blandt andet introduceret for den rette husleje, lejekontrakten, lejeloven og ikke mindst hvordan du som udlejer kan udleje boliger bedst, herunder om boligens attraktivitet og meget mere.

Står du ligeledes i en situation hvor en lejer nægter at betale huslejen, eller vil du blot rustes til at blive en god boligudlejer, kan du få indsigt i nødvendige informationer.

Kæmpe studentersilo på vej til Nørrebro!

Det forventede pres fra studerende, som mangler tag over hovedet i hovedstadsområdet, har medført at Danica Pension nu vil investere pensions midler for næsten 1 milliard kroner i nye studieboliger. Planen er at opføre et højhus på 29 etager med plads til 700 studerende tæt ved Nørrebro Station.

Læs mere her: business.dk

Stramninger på boligmarkedet i København og Aarhus

Er du ung og ønsker at købe bolig i København eller Aarhus, bør du nok følge ekstra godt med i de nye stramninger på boligmarkedet. Ifølge ejendomsmæglerkæden Home bliver det nu mere end svært at få en fod indenfor boligmarkedet i København og Aarhus fremover. Ifølge finanstilsynet vil de nye stramninger træde i kraft inden udgangen af året.

Læs hele artiklen på finans.dk

Fald i antallet af Til-Salg skilte er godt nyt for boligmarkedet

Helt op imod hvert fjerde til-salg skilt er forsvundet i Københavnsområdet det seneste år, og i Østjylland er det op mod hvert femte – det viser tydeligt at der er stigende aktivitet på boligmarkedet. Ifølge flere økonomer er det primært den stigende optimisme i Dansk økonomi, samt den lave boligrente, der lokker købere på markedet.

Læs nærmere på finans.dk

Mange danskere drømmer om at bo på Vesterbro

Det er blevet in at bo i storbyer, og flere danskere står især i kø for at få fingrene i boliger på Vesterbro. Kigger man 20 år tilbage var det ikke Vesterbro, der fremgik på ønskelisten, når der skulle købes bolig. Dette hænger sammen med den storstilet byfornyelse af byen, som har fået en helt særlig kultur, som gør det et attraktivt sted at bo.

Læs mere om hvor det er mindst og mest populært at bo på business.dk

Fra 80 kvadratmeter lejlighed på Vesterbro til knap 300 kvadratmeter arkitektonisk luksus landvilla

Folk strømmer til de større byer hvor boligmanglen er enorm og priserne ligeså. Men hvis man tør tage skridtet og fjerne sig fra de livlige, pulserende storbyer til isoleret provis idyl, så er der en verden af prægtige boliger der venter. For samme pris som en lille Vesterbrolejlighed kan man få prangende luksusboliger med dertil fantastiske grunde – det er value for money!

Læs og se nærmere på business.dk

Den nye lejelov bliver dyr for både udlejere og lejere

Den nye lejelov varsler ændringer, der vil resultere i en månedlighusleje stigning på ca. 80 kroner for den gennemsnitlige lejer. Samlet set vurderes det, at det vil koste udlejere i Danmark i alt omkring 180 milliarder kroner i udgifter der ikke kan finansieres gennem husleje.

Læs hele artiklen på estatemedia.dk

Nationalbanken vil stramme reglerne på boligmarkedet

Nationalbanken ønsker at indføre strammeregler på boligmarkedet, for at dæmpe udviklingen, der resulterer i uventet høje boligpriser. Udviklingen er usund for boligmarkedet og usund for økonomien i det hele taget mener nationalbankdirektør Lars Rohde, og påpeger derfor, at folketinget bør gribe ind.

Læs hele artiklen på business.dk

Fremtidige kontorer på toppen af butikscenter erstattet af op imod 150 boliger

Projektet om butikscenteret ved Vanløse st. bliver justeret, så der nu bygges boliger frem for kontorer oven på det eksisterende butikscenter.

Det er den store boligmangel i hovedstadsområdet, der har motiveret invisteringsfirmaerne Solstra Capital og Tristan Capital til at ændre byggeplanerne.

Det endelige byggeri vil byde på ca. 150 nye familieboliger.

Læs den fulde artikel på business.dk

Danske købere på jagt efter nye lejligheder

Nye lejligheder i form af projektlejligheder er det nye sort for danske købere. Sammenlignet med år 2013 er der sket en stor fremgang af salget af projektlejligheder, og efterspørgslen på dem er enorm.
Hvorfor de er så attraktive, er grundet deres moderne tilgang som projektlejlighederne bliver i besiddelse af, og ikke mindst deres beliggenhed som er i de flotteste arealer i byen.

Du kan læse mere om det her: finans.dk

Hvorfor skal jeg og mine forældre overveje forældrekøb?

Den helt åbenlyse grund er selvfølgelig, at det ofte er svært at finde et ordentligt sted at bo som studerende. Boligproblemet er er ofte mere akut i de større uddannelsesbyer som København, Århus, Ålborg og Odense, men fænomenet er ikke kun at finde i disse byer.

Desuden er der mange andre overvejelser at gøre sig i forbindelse med forældrekøb..

Læs hele artiklen på Boligdeal.dk

Nu kommer Carlsbergbyen med studenterboliger

Carlsbergbyen går i gang med at opføre 32 mindre lejligheder på 47-68 kvadratmeter lige op af det kommende UCC-kompleks med professionsuddannelser og den fremtidige Carlsberg Station.

Bygningen med de kommende og lidt mindre lejligheder hedder internt “Nordfløjen” på grund af beliggenheden nordligst i det første store Carlsberg-byggefelt.

Salget af de mindre boliger indledes efter nytår med forventet indflytning i sommeren 2016.

Du kan læse mere om det her: business.dk

Flere københavner-lejligheder sælges over udbudsprisen

Der har i lang tid været rift om ejerlejlighederne i København, og nu sælges der lejligheder til priser, der ligger over udbudsprisen.

Lejlighederne bliver i gennemsnit solgt for en merpris på 67.000 kroner. Til sammenligning lå den gennemsnitlige overpris på 190.000 kr. lige inden finanskrisen indtrådte i 2008.

Du kan læse mere om det her: business.dk

Sælg din lejlighed i Kbh og få flere kvadratmeter og en økonomisk gevinst

Overvejer du at skifte din bylejlighed ud med en grøn græsplane og rolige omgivelser, er mulighederne lige nu særdeles gunstige.

Sælger du din lejlighed i hovedstaden og lægger flyttebilens rute mod Øst, Vest eller Sydsjælland, er der en større økonomisk skattefri gevinst i vente.
I vest- og Sydsjælland er huspriserne faldet med hele 27 pct. hvorimod priserne på ejerlejligheder er steget med hele 35 pct.

Priserne på de københavnske lejligheder er steget med ekspresfart de seneste år, fordi især mange unge søger ind mod Københavnsområdet.

“Årsagen til dette kan være, at unge gerne vil bo tæt på arbejde og byliv. Men en del førstegangskøbere er også blevet fanget af de store prisfald på lejligheder i København fra 2007 til 2012. Det har betydet, at det har været svært at komme videre fra lejligheden uden et stort formuetab,” lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom hos Realkredit Danmark.

Læs mere i artiklen på business.dk

Prisfesten smitter af på salg af huse i København

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at huspriserne over det seneste år er steget med 6 pct.
Dermed ligger hussalgene sig lige i hælene på tallene for ejerlejligheder, der indtil videre indtager førstepladsen med hele 8 pct.

Opgørelsen viser desuden, at priserne på villaer i Kbh, Frederiksberg, Tårnby og Dragør samlet set er oppe med 18 procent og adskiller sig kun med beskedne 4 pct. fra omgangshøjden for lejligheder.

Niels Rønholt, seniorøkonom i Jyske Bank, peger på den meget lave rente, som den helt afgørende faktor og trækmotor for de stigende priser, der ses på markedet.

“Men der er også kommet en bedring i dansk økonomi, hvor beskæftigelsen er begyndt at stige. Derfor er der gode muligheder for yderligere prisstigninger,” lyder det fra seniorøkonomen.

Læs mere om udviklingen på business.dk

København indtager førstepladsen på boligmarkedet

Hovedstaden placerer sig endnu engang i toppen af prisstigninger på boliger, viser nye målinger fra Danmarks Statistik.

Fra første kvartal i 2013 til i dag er ejerlejlighederne i Hovedstaden steget med 10,7 pct.
Til sammenlignig er ejerlejligheder i Region Nordjylland faldet med 1,9 pct.
På landsdækkende plan ses en stigning på mere beskedne 2,5 pct. fra fjerde kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Også her tog Region Hovedstaden føringen med en stigning på 3,7 pct. efterfulgt af Region Sjælland med 0,1 pct.

“De stigende priser og den fortsat lave rente samt generelt mere positive vinde over dansk økonomi giver tryghed i familierne – en tryghed som alt andet lige vil øge forbruget og dermed medvirke til at sparke krisen helt til hjørne” lyder det fra, Mira Lie Nielsen fra Dansk Erhverv, der vurderer, at de stigende boligpriser vil sætte skub i den danske økonomi.

Læs mere om den positive prisudvikling her

Optimismen breder sig til boligmarkedet

Danske Banks seneste prognose viser en fremgang i dansk økonomi.
Fremgangen kan spores fra i dag og helt tilbage til midten af 2012. Opgørelser fra Danmarks statistik viser en fremgang på 1,5 pct. pr. kvartal.
I forlængelse heraf har Steen Bocian, Cheføkonom i Danske Bank, justeret det tidligere skøn for prisudvikling.
Danske Bank venter nu stigninger på 3,1 pct. i 2014 og 2,5 pct. i 2015 i boligpriserne.

“Fremgangen understøttes af, at det ser ud til, at vi har lagt det værste af krisen bag os. Arbejdsmarkedet er i fremgang, hvilket reducerer husholdningernes usikkerhed omkring deres fremtidige indkomstgrundlag, hvilket igen øger købelysten” lyder det fra cheføkonomen.

Læs mere om udviklingen i artiklen her

Konverter helårsbolig til sommerhus og hent gode besparelser

I 40 ud af 42 kommuner er det billigere, hvis man vælger en helårsbolig i stedet for et sommerhus som feriebolig – nogle steder er der besparelser på helt op til 62 pct. at hente, viser ny opgørelse fra Home.

I 2013 blev flexbolig-ordningen indført og nyt forslag fra regeringen går på udvidelser af ordningen, så tilladelser til at anvende et helårshus som sommerhus bliver permanente.

Opgørelse fra boligmarkedsstatistikken viser, at helårshuse i snit er 22 pct. billigere pr. kvadratemeter end sommerhuse, så kan du se bort fra en strandbeliggenhed er der altså gode penge at spare.

Læs mere på epn.dk

Et splittet boligmarked i København

En rask cykeltur kan betyde en prisforskel på intet mindre end 44 pct. i København – For bare et årti var forskellen kun på 30 pct.

I indre by ligger priserne på 1,2 millioner mere for 80 m2 i postnumrene 1000 til 1500 end i Kbh NV, som i øjeblikket er det billigste område.

Valby er det næstbilligste kvarter med en rabat at hente på omtrent 1 million kroner, svarende til 37 pct. under priserne i Kbh K.

Læs hele artiklen på business.dk

Kvadratmeterprisen på huse det højeste siden 2011

Kvadratmeterprisen på huse det højeste siden 2011

Foråret sætter sine positive spor selv på boligmarkedet

Ny statistik fra Boligsidens Markedsindeks viser at prisen kvadratmeterprisen i dag ligger på sit højeste siden september 2011. Fra marts til april er der sket en stigning på 0,7 procent og den genenmsnitlige kvadratmeterpris ligger nu på 11.364 kr.

Foruden prisstigninger og er også salgstiden blevet minimeret.
Salgstiden på villaer er i gennemsnit faldet med 2,3 procent i april.
Det svarer til et landsdækkende gennemsnit på 226 dage.

Læs mere om udvikligen her

Timingen er altafgørende for dit boligkøb

800.000 danske kroner – Så meget adskiller boligkøbere fra henholdsvis 2007 og 2003.

Boligejere, der underskrev deres købskontrakt i 2007 før finanskrisens begyndelse, står til gennemsnitligt at miste 375.000, hvis de skulle sælge deres hus i dag.

Omvendt ville et boligsalg i dag inddrage en gennemsnitlig gevinst på 400.000 for boligejere, der lukkede handlen tilbage i 2003. (Ny undersøgelse foretagtet af Spar Nord)

De seneste ti år har budt på voldsomt store prisudsving på boligmarkedet, og det gælder både i den positive og negative retning. Men generelt set kan boligejerne holde pengene hjemme på deres boliginvestering, hvis de har købt før 2005” lyder det fra Martin Lundholm, chefanalytiker hos Spar Nord. 

Men også demografien har en afgørende betydning for dit lod i det store boliglotteri. Særligt Region Sjælland er ramt. Her vil et hus købt i 2007 stå til at tabe 685.000 kroner svarende til et prisfald på 34 procent. Sammenlignet med Region Nordjylland, begrænser tabet sig til 7 procent, svarende til 93.000 kroner.

Chefanalytiker Martin Lundholm påpeger dog at Region Sjælland er bedre stillet i andre perspektiver. 

Læs artiklen her  for at finde ud hvor

Flere sommerhuse sættes til salg – desværre til faldende priser

Foråret har en positiv indvirkning på sommerhusmarkedet, der I højeste grad er sæsonpræget. I vintermånederne tilhører sommerhusmarkedet køberne, hvorimod foråret og sommeren hører sælgerne til.

“De lave priser lige nu og det store udbud er et plus for sommerhuskøberne – og den fortsat lave rente gør, at man stadig får mere sommerhus for pengene end for et par år siden” lyder det fra kommunikationsdirektør, Birgit Daetz.

Udbuddet af sommerhuse er steget med 1,3 procent siden marts og ligger 3,4 procent over tallene sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til omkring 500 sommerhuse.

På trods af prisen på et sommerhus er steget med 0,6 procent i snit fra februar til marts måned I år, så er prisen dog stadig en procent lavere end sidste år på samme tid, viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Sommerhuspriserne er faldet løbende de seneste par måneder. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris ligger på 13.676 kroner som det ser ud her og nu.

Læs mere her

Ny boligboble i Danmark

I Aalborg har man nået prisnievauet fra før finanskrisen – husene er steget med hele 7,7 % på blot et år.
De rødglødende tal fra 2006-07, hvor prisniveauet var på sit højeste, er snart ved at blive indhentet igen. Flere byer spås til kun at have et halvt år igen for at opnå samme resultater.

Flere økonomer har været ude og advare mod prisstigningerne, der altså er gået for hurtigt set i forhold til landets øvrige økonomi.
I Hovedstaden er huspriserne steget med 11,3 pct, viser beregninger fra Danske Bank.

Vi er ikke på boligboblens rand. Men vi har retning imod den, og vi kan se den,” lyder det fra Steen Bocian. der er cheføkonom i Danske Bank,

Steen Bocian bliver bakket op af Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen der også påpeger, at prisstigninger i det nuværende tempo ikke er holdbart i længden, lyder det til dagbladet Børsen.

Læs artiklen på finansmatch.dk

Prisnedslag – bedste kvartal siden 2007

646 mio. kr. så meget har de danske boligejere nedsat deres udbudspriser med i marts måned. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et prisnedslag på 11,4 mio.
Umiddelbart kunne det tyde på, at boligsælgerne er blevet mere møre overfor købernes krav om lave priser, og at det er dårligt nyt for boligmarkedet. Sådan skal tallene dog ikke fortolkes. I stedet er der tale om et forholdsvis moderat afslag, når man tager i betragtning, at marts normalt er forårets helt store afslagsmåned,” lyder det fra chefanalytiker hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann.

Bedste kvartal siden 2007 
Udbudspriserne blev sænket med i 1,67 mia. kr. i første kvartal af 2014, hvilket altså er det laveste siden 2007.

Ejerlejligheder blev i gennemsnit solgt for 6,2 pct. under udbudsprisen i marts. For parcelhusejerne lød tallet på 10,9 procent af udbudsprisen og værst ser det ud for ejerne af fritidshuse, der måtte gå mere end 15 procent ned i pris.

Læs hele artiklen på: epn.dk 

Boliger sælges til mere end udbudsprisen

Hele 18 % af de udbudte villaer i Kbh S er solgt over udbudsprisen, således fremgår det af ny analyse foretaget af Boliga.dk.

På ejerlejlighedsmarkedet ligger Østerbro i spids med hele 11 %. Procenttallene for Vanløse, Lyngby og Nørrebro er henholdsvis 10, 9 og 8 procent.

Analysen tegner et billede af et marked, hvor købere i højere og højere grad må efterleve de beløb, der forlanges fra sælgers side.

Det er fortsat ejerlejlighedsmarkedet, der trækker det store læs i den positive udvikling med hele 25 % af det samlede udbud. Tilsvarende er 15% af husene afsat til udbudsprisen på landsplan.

Rødovre og Horsens er helt nede at ramme 3 og 4 % huse solgt til udbudsprisen og ingen handler derover – medens 90 % af boligerne i Holbæk, Vejle og Kolding, er solgt til under udbudsprisen.

Se statistikken her:
For villaer/rækkehuse
For ejerlejligheder

Lejeboliger står tomme grundet de gode forudsætninger for boligkøb

Lejemarkedet er presset af ejermarkedet på grund af relativt lave priser og lave renter. Huslejen er i nogle tilfælde højere end det, du kan gå ud og købe en bolig til, og så er det jo klart, at folk køber,” således lyder det fra, adm. direktør i ejendomsadministrationsselskabet Domea, Thomas Holluf Nielsen. (Kilde: epn.dk)
På trods af snarlig studiestart, hvilket betyder intens boligjagt for mange af landets unge studerende , står der fortsat lejeboliger tomme i Hovedstaden samt omkringliggende kommuner.
Dette hænger naturligvis sammen med, at de historiske lave renter gør det så billigt at købe. Flertallet vil langt hellere afdrage et boliglån end at smide penge ud af vinduet hver måned på en skyhøje husleje.
Læs hele artiklen her på epn.dk

30 årige 3 pct. obligationslån giver gylden fortjeneste

Gevinsten svinger fra 69.150 til 18.290 kr. for boligejere, der optog et 30 årigt 3 pct. obligationslån til en kurs på 95 eller derover.

Vent med at indfri dit lån og en opnå en større fortjeneste

Nordea Kredit har regnet på låneomkostninger for epn.dk og anbefaler klart, at man venter med at indfri sit boliglån.

Det kan virke fristende, at omlægge sit lån og hente kursgevinsten hjem. Vi anbefaler dog at slå koldt vand i blodet. For det første fordi vi forventer, at renten vil stige yderligere over de kommende år, og så bliver gevinsten bedre, end den er i dag. For det andet fordi man ved en omlægning altid bør overveje, hvad det er for et lån, man får i stedet,”  lyder det fra, Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Se her et skema over gevinster for de forskellige kurssatser med og uden afdrag.

De lange restancer er fortsat faldende

Af halvårsregnskabet fra Nykredit Realkredit koncernen fremgår det tydeligt, at de danske boligejere i højere grad er blevet bedre til rettidigt at afdrage på deres boliglån.

75 dages restancer på realkreditudlån er eksempelvis faldet fra 0,57 % (første halvår 2012) til 0,47 % (første halvår 2013).

Den positive udvikling skinner altså igennem på hele boligmarkedet – Både i forhold til boligejernes økonomi, men også i forhold til de fortsat støt stigende boligpriser.

Læs hele artiklen her